Theyyam listing

  1. Home
  2. >
  3. Theyyam listing

Puliyoor Kali Theyyam (പുലിയൂര് കാളി തെയ്യം)

പുലിയൂർ കാളി - Puliyoor Kaali മലബാറിൽ കെട്ടിയാടപ്പെടുന്ന ഒരു തെയ്യമാണ് പുലിയൂർകാളി. പുലികണ്ടന്റെയും, പുള്ളിക്കരിങ്കാളിയുടെയും മകളായ പെൺപുലിയാണ് പുലിയൂർ കാളി എന്നാണൈതിഹ്യം. തുലാവനം എന്ന കാട്ടിനുള്ളിൽ വച്ച് ശിവൻ പുലിക്കണ്ടനും, പാർവ്വതി പുലി കരിങ്കാളിയും ആയി രൂപം എടുത്തു. അവർ കാട്ടിൽ സുഖിച്ച് വസിക്കുന്നതിനിടയിൽ കരിങ്കാളി പത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടപ്പുലി, മരപ്പുലി, പുലിമാരുതൻ,...
+

Puliyoor Kannan Theyyam (പുലിയൂര് കണ്ണൻ തെയ്യം)

മലബാറിൽ കെട്ടിയാടപ്പെടുന്ന ഒരു തെയ്യമാണ് പുലിയൂർകാളി. പുലികണ്ടന്റെയും, പുള്ളിക്കരിങ്കാളിയുടെയും മകളായ പെൺപുലിയാണ് പുലിയൂർ കാളി എന്നാണൈതിഹ്യം. തുലാവനം എന്ന കാട്ടിനുള്ളിൽ വച്ച് ശിവൻ പുലിക്കണ്ടനും, പാർവ്വതി പുലി കരിങ്കാളിയും ആയി രൂപം എടുത്തു. അവർ കാട്ടിൽ സുഖിച്ച് വസിക്കുന്നതിനിടയിൽ കരിങ്കാളി പത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടപ്പുലി, മരപ്പുലി, പുലിമാരുതൻ, കാലപ്പുലി, പുലിയൂർ കണ്ണൻ എന്നീ ആൺ...
+

Pulli Kurathi Amma Theyyam (പുള്ളി കുറത്തി അമ്മ തെയ്യം)

തറവാട്ടച്ചിയായ കുറത്തിയമ്മ നാട്ടിലും വീട്ടിലും ഉര്‍വ്വരത വാരിവിതറുന്നന്നവളാണ്. കുന്നിന്‍മകളാകും സാക്ഷാല്‍ ശ്രീപാര്‍വ്വതിയാണ് തന്നെയാണ് ദേവി. മഴയില്‍ കുടയായും വെയിലില്‍ നിഴലായും മാമാരംകോച്ചും തണുപ്പില്‍ പുതപ്പായും കാലത്തിന്‍റെ കുത്തൊഴുക്കില്‍ പിടിവള്ളിയായും ദേവി മക്കളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പട്ടാംബരം കെട്ടിയ പള്ളിയറയല്ല ദേവിക്ക് പഥ്യം , തറവാട്ടുവീടിന്‍റെ കൊട്ടിലകമാണ് കുറത്തിയുടെ പ്രിയവാസസ്ഥലം. ഓരോ കാവിലും ക്ഷേത്രത്തിലും കെട്ടിയാടുന്ന തെയ്യങ്ങളില്‍ പ്രഥമസ്ഥാനം...
+

Pulli Vettakkorumakan Theyyam (പുള്ളി വേട്ടക്കൊരുമകൻ തെയ്യം)

പുള്ളിവേട്ടയ്ക്കൊരു മകന്‍: ശിവപുത്ര സങ്കല്പ്പ്ത്തിലുള്ള ഈ ദേവന്‍ കാട്ടാള വേഷം പൂണ്ട ശിവന് കാടത്തി വേഷം പൂണ്ട പാര്‍വതിയില്‍ ഉണ്ടായ പുത്രനാണ്. ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങിയ ദേവന്‍ പുള്ളിമനയില്‍ ആദ്യം ആരൂഡം നേടിയതിനാല്‍ പുള്ളിവെട്ടയ്ക്കൊരു മകന്‍ ആയി അറിയപ്പെട്ടുവത്രേ. കുശവരുടെ കുലദേവതയാണ് ഈ തെയ്യം. നീലിയാര്‍ ഭഗവതിക്കും അവര്‍ ഇതേ സ്ഥാനം നല്കുൊന്നുണ്ട്. കണ്ണൂര്‍ കല്യാശ്ശേരിക്കും പറശ്ശിനിക്കടവിനും ഇടയിലുള്ള...
+

Pullikarinkali Theyyam (പുള്ളികരിങ്കാളി തെയ്യം)

ഐതിഹ്യം ശിവനും പാർവ്വതിയും തുളൂർവനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പുലികൾ ഇണചേരുന്നത് കണ്ട് മോഹമുണർന്ന ഇവർ പുലിഅവതാരമെടുത്ത് പുലികണ്ഠനും,പുള്ളിക്കരിങ്കാളിയും ആയി മാറി. ഇവർ ഇണചേർന്ന് മാസങ്ങൾക്കുശേഷം പുള്ളിക്കരിങ്കാളി താതനാർ കല്ലിന്റെ തായ്മടയിൽ കണ്ടപ്പുലിയൻ, മാരപ്പുലിയൻ,കാളപ്പുലിയൻ, പുലിമാരുതൻ, പുലിയൂർ കണ്ണൻഎന്നീ അഞ്ച് ആൺപുലികൾക്ക് ജന്മം നൽകി. ഒരു പെൺകുട്ടി ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരുന്ന പുള്ളിക്കരിങ്കാളി ലക്ഷ്മീദേവിയെ ജപിച്ച് കിടക്കുകയും, സ്വപ്നത്തിൽ...
+

Puthiya Bhagavathy Theyyam (പുതിയ ഭഗവതി തെയ്യം) Fire Theyyam

പുതിയ ഭഗവതി “സദാ സ്വയം കത്തിയെരിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നും പുതിയവളായി വന്നു അനുഗ്രഹിച്ചു പോന്നിട്ടില്ലേ, മേലിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്..” രോഗങ്ങൾ ദേവകോപമാണെന്ന് സങ്കൽപ്പം ചെയ്യുന്ന പതിവ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. തെയ്യക്കോലങ്ങളിൽ രോഗദേവതകളെ കാണാം. ഇവരിൽ രോഗം വിതയ്ക്കുന്നവരെന്നും രോഗശമനം വരുത്തുന്നവരെന്നും രണ്ടുതരമുണ്ട്. പുതിയഭഗവതി അത്തരം രോഗങ്ങളെ മാറ്റുന്ന ദേവതയാണെന്നാണ് സങ്കല്പം. ശ്രീ മഹാദേവന്റെ മൂന്നാം കണ്ണിൽ നിന്നും...
+

Puthiyaramban Theyyam (പുതിയാറമ്പന്‍ തെയ്യം )

Udinnur kulome Photos Photos Navaneethnarayan@ bijith
+

Raktha Chamundi Theyyam (രക്ത ചാമുണ്ഡി തെയ്യം)

രക്ത ചാമുണ്ഡി (ഉതിരചാമുണ്ടി): യുദ്ധ ദേവതകള്‍: കാളി, ചാമുണ്ഡി, ഭഗവതി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ട പല ദേവതകളും അസുര കുലാന്തകിമാരാണെന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള  പല വഴക്കുകളിലും പങ്കെടുത്തവരാണ് എന്നാണു വിശ്വാസം. അങ്കകുളങ്ങര ഭഗവതി, രക്ത ചാമുണ്ഡി, ചൂളിയാര്‍ ഭഗവതി, മൂവാളം കുഴിചാമുണ്ഡി, ഒറവങ്കര ഭഗവതി എന്നീ സ്ത്രീ ദേവതകളും ക്ഷേത്രപാലകന്‍, വൈരജാതന്‍, വേട്ടയ്ക്കൊരു മകന്‍, പട...
+

Rakthajathan (രക്തജാതന്‍ )

രക്തജാതനീശ്വരൻ... ദക്ഷയാഗശാലയിൽ ജഠപറിച്ചുറഞ്ഞാടിയ രുദ്രന്റെ രൗദ്രത്തിൽ നിന്നംജാതനായ ദേവനാണ് ''രക്തജാതനീശ്വരൻ"... ദക്ഷയാഗ കഥയിലെ വീരഭദ്രന്‍ തന്നെയാണ് രൗദ്രരൂപികളായ രക്തജാതൻ, വൈരജാതൻ തുടങ്ങിയ തെയ്യക്കോലങ്ങളായി കെട്ടിയാടുന്നത്. ലോകനാഥൻ മഹാദേവന്റെ ധർമ്മപത്നിയായിരുന്ന സതീദേവിയുടെ പിതാവായിരുന്നു ദക്ഷൻ. ദേവഗണങ്ങളുടെയും ഋഷി ശ്രേഷ്ടന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തമായ ദക്ഷയാഗം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ സ്വന്തം എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് കൈലാസനാഥനെ പതിയായി സ്വീകരിച്ച...
+

Raktheswari Theyyam (രക്ത്തേശ്വരി തെയ്യം)

കാളി എന്ന പേര്‍ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന തെയ്യങ്ങളാണ്‌ ഭദ്രകാളി, വീരര്‍ കാളി, കരിങ്കാളി, പുള്ളിക്കാളി, ചുടല ഭദ്ര കാളി, പുലിയൂരുകാളി തുടങ്ങിയവ. ചണ്ടമുണ്ടന്മാിരെ വധിക്കുകയും രക്തബീജാസുരന്റെ രക്തം ഭൂമിയില്‍ വീഴാതെ എഴുന്നേറ്റ് കുടിക്കുകയും ചെയ്ത കാളി തന്നെയാണ് ‘ചാമുണ്ഡി’. രക്തത്തില്‍ മുഴുകിയതിനാലാണ് ചാമുണ്ഡിയെ ‘രക്ത ചാമുണ്ഡിയെന്നും’ ‘രക്തേശ്വരിയെന്നും’ വിളിക്കുന്നത്‌.
+

Sasthappan or Kuttichathan Theyyam (ശാസ്തപ്പൻ തെയ്യം)

It is a manthramoorthy of very powerfull and was born as a child to kalakattu namboodiri. Due to non-veg habits and disobedience father himself killed the child and thrown into different firepits, those pieces placed in fire pits emerged as...
+

Seethayum Makkalum Theyyams അതിരാളവും മക്കളും (സീതയും ലവകുശന്‍മാരും)

അതിരാളവും മക്കളും (സീതയും ലവകുശന്‍മാരും) at Andalur Kavu
+
Sree Kandan Theyyam (ശ്രീകണ്ഠന്‍ ദൈവം)

Sree Kandan Theyyam (ശ്രീകണ്ഠന്‍ ദൈവം)

November 11,12, 2016 confirmed (Thulam 27-28 ) Description  Theyyam: Sreekandan Theyyam, Vishnumurthy, Madayil Chamundi, Kanakkara Bhagavathy, Guligan Theyyam പയ്യന്നൂര്‍: വണ്ണാടില്‍ മീനക്കൊട്ടിലില്‍ കളിയാട്ടം 11, 12 തീയതികളില്‍ നടക്കും. ശ്രീകണ്ഠന്‍ ദൈവം, വിഷ്ണുമൂര്‍ത്തി, മടയില്‍ ചാമുണ്ഡി, കാനക്കര ഭഗവതി,ഗുളികന്‍ തെയ്യങ്ങള്‍
+

Sreebhootham Theyyam (ശ്രീഭൂതം തെയ്യം)

Also Refer Bhootham Theyyam ഭൂത-യക്ഷി ദേവതകൾ ഭൂതാരാധനയ്ക്ക് തുളുനാട്ടിലുള്ള പ്രാധാന്യം കേരളത്തിലില്ല. എങ്കിലും തെയ്യാട്ടത്തിന്റെ രംഗത്ത് ഭൂതാരാധനയും നിലനില്ക്കുന്നു. വെളുത്തഭൂതം, കരിംപൂതം, ചുവന്നഭൂതം എന്നീ തെയ്യങ്ങൾ ശിവാംശഭൂതങ്ങളാണ്. ദുർമൃതിയടഞ്ഞ പ്രേതപിശാചുക്കളിൽ ചിലതും 'ഭൂത'മെന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അണങ്ങ്ഭൂതം, കാളർഭൂതം, വട്ടിപ്പൂതം എന്നിവ അതിനു തെളിവാണ്.എന്നാൽ തെയ്യത്തിലെ ചില ദേവതകളെ (പഞ്ചുരുളി തുടങ്ങിയവർ ) ഭൂതക്കോലങ്ങളായി...
+

Thaiparadevatha Theyyam (തായ്‌ പരദേവത തെയ്യം)

തായ്പരദേവത (വലിയ തമ്പുരാട്ടി) "അഷ്‌ടദശഭുജങ്ങളിലൊന്നില്‍ ദുഷ്‌ടനാം അസുരന്‍ ദാരികന്റെ ശിരസ്സറുത്ത്‌ താണ്‌ഠവമാടവെ ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ വിറകൊണ്ടു നില്‍ക്കെ ഈ ധരണിപോലും പോലും രണ്ടായി പിളരവേ ധരണിക്കു താങ്ങായി നിന്ന മുക്കണ്ണന്റെ നെഞ്ചില്‍ പാദമുറപ്പിച്ച്‌ താണ്‌ഠവമാടിയ സർവേശ്വരി''. ഏഴാനകളുടെ ബലമുള്ള ദാരികനെ ഏഴു പിടിയാലൊതുക്കി ഇടംകൈയാല്‍ ശിരസ്സറുത്ത ശക്‌തിസ്വരൂപിണിയായ ദേവത. കോലസ്വരൂപത്തിങ്കല്‍ തായ്‌പരദേവതയായ്‌ അവതരിച്ച് ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹമേകുന്നു....
+

Thalaappan Bhagavathy Theyyam (തളാപ്പൻ ഭഗവതി)

തളാപ്പൻ ഭഗവതി തളാപ്പൻ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം,തളാപ്പ് പണ്ടുള്ള പേരുകേട്ട തറവാടാണ് തളാപ്പൻ തറവാട് തളാപ്പ് എന്ന സ്ഥലനാമം ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപെട്ട തറവാടിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് പൂർവികരുടെ വാദം Photo & Details by Sriyesh
+

Thamburatty Theyyam (തമ്പുരാട്ടി തെയ്യം)

Please help us to update more about this Theyyam.
+

Thee Chamundi or Ottakolam Theyyam (തീ ചാമുണ്ടി തെയ്യം) Fire Theyyam

A must watch fire Theyyam.  Also knows as Ottakolam തീച്ചാമുണ്ഡി( ഒറ്റക്കോലം ) - ഇതിവൃത്തം ഇഹലോകത്തിനു ഭാരമാം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാന്‍ വിശ്വംഭരനാം വിഷ്ണുഭഗവാന്‍ നരസിംഹരൂപം ധരിച്ചു. തൃസന്ധ്യക്ക് ഉമ്മറപ്പടിയില്‍ വച്ച് ഹിരണ്യകശിപുതന്‍ കുടല്‍ പിളര്‍ന്ന്‍ രുധിരപാനം ചെയ്തു സംഹാരമൂര്‍ത്തിയാം ശ്രീനാരായണന്‍ ആ മഹത് വേളയില്‍ ഈരേഴു - പതിന്നാലുലോകങ്ങളും പരമാനന്ദം പൂണ്ടു...
+

Thekkan Gulikan (തെക്കന്‍ ഗുളികന്‍)

ഗുളികൻ: പരമശിവന്റെ ശാപം കൊണ്ട് പാതളത്തിൽ പോയി പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഒളിച്ചിരിക്കുകയും കാലനില്ലാത്ത ജഗത്തിൽ എല്ലാവരും വിഷമിക്കുകയും ചെയ്തു.ത്രിമൂർത്തികൾ ഇടപ്പെട്ടതിനാൽ പന്ത്രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ഗുളികന്മാരായി ഗുളികൻ ഭൂമിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ച് വനു. അഷ്ടനാഗങ്ങളായ അനന്തൻ ,വാസുകി, തക്ഷകൻ, കാർക്കോടകൻ, കുലിനീശംഖൻ, ചേഷ്ടപദ്മൻ, മഹാപദ്മൻ,ഗുളികൻ, നാഗവംശത്തിൽ പെട്ട രൂപമാണ് ഗുളികന് പാമ്പിന്റെ പത്തിയുമായി മുഖത്തിനും മുടിയ്ക്കും ബന്ധമുണ്ട്.നാഗപടത്തിന്റെ രൂപസാദൃശ്യം...
+

Thekkan Kariyathan Theyyam (തെക്കൻ കരിയാത്താൻ തെയ്യം)

തെക്കന്‍ കരിയാത്തനും തെക്കന്‍ കരുമകനും, കൈക്കോലനും കരിയാത്തന്‍ എന്നാല്‍ പരമശിവനാണ്. കരിയാത്തന്‍ തെക്കന്‍ ചാത്തു എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും തെക്കന്‍ കരിയാത്തന്‍ എന്ന പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധം. ഈ തെയ്യത്തിന്റെ കൂടെ “കൈക്കോലന്‍” എന്ന തെയ്യവും കൂടി കെട്ടിയാടിക്കാറുണ്ട്. ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം ഇങ്ങിനെയാണ്‌: പാലാര്‍ വീട്ടില്‍ പട നായരും പാലക്കുന്നത്ത് കേളെന്ദ്ര നായരും മല പൊലിച്ച്...
+

Theyyath Kari Theyyam (തെയ്യയത്ത് കാരി തെയ്യം)

കാഞ്ഞങ്ങാടിനടുത്തുള്ള പ്രക്രതി ഭംഗിയാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് അരയി . അരയി കാർത്തിക കാവിലെ തെയ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. പുലയ സമുദായക്കാർ കെട്ടിയാടുന്ന കാർത്തിക ചാമുണ്ടി, തെയ്യയത്ത് കാരി, ഗുളികൻ എന്നീ തെയ്യങ്ങൾ കടത്ത് വഞ്ചിയിലൂടെ അക്കരെയുള്ള കാലിച്ചാൻ കാവ് ദേവസ്ഥാനത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നത് കൗതുകകരമായ കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോഴേക്കും അക്കരെയുള്ള കാലിച്ചാൻ കാവിൽ കാലിച്ചാൻ ദൈവം...
+

Thiruvarkkat Bhagavathy Theyyam (തിരുവർക്കാട്ട് ഭഗവതി തെയ്യം)

Thiruvarkkat Bhagavathy Theyyam (തിരുവർക്കാട്ട് ഭഗവതി തെയ്യം) ‘പോറ്റിപ്പോരുന്നോരച്ചി’ എന്ന നിലയില്‍  മാടായിക്കാവിലച്ചി എന്ന് ഗ്രാമീണര്‍ ഭക്തിപുരസ്സരം വിളിക്കുന്ന തിരുവര്‍ക്കാട്ട് ഭഗവതിയാണ് തായിപ്പരദേവത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഭഗവതി തന്നെ ഭദ്രകാളിയെന്നും, കോലസ്വരൂപത്തിങ്കല്‍ തായി എന്നും കളരിയാല്‍ ഭഗവതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.  കോലത്തിരി രാജാവിന്റെ മുഖ്യ ആരാധാനാ ദേവിയാണിത്‌. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ ദൈവങ്ങളില്‍ ഈ...
+

Thorakkarathi Theyyam (തൊരക്കാരത്തി തെയ്യം)

കുറത്തി തെയ്യം: വേലരുടെ ഒരു തെയ്യമാണ് കുറത്തി. എന്നാല്‍ കോപ്പാളന്‍, പുലയന്‍ തുടങ്ങിയ സമുദായക്കാരും കുറത്തി തെയ്യം കെട്ടിയാടാറുണ്ട്. കണ്ണൂരിലെ പയ്യന്നൂരിലും മൗവ്വേനിയിലുമുള്ള ചില തറവാടുകളിലെ അങ്കണങ്ങളിൽ തുലാമാസം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഈ തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്നു. പാര്‍വതി ദേവിയുടെ അവതാരമാണ് കുറത്തി. അനേകം കുറത്തിമാരില്‍ പ്രധാനികളായവര്‍ ഇവരാണ് കുഞ്ഞാര്‍ കുറത്തി, പുള്ളിക്കുറത്തി, മലങ്കുറത്തി, തെക്കന്‍ കുറത്തി, സേവക്കാരി...
+

Thottuinkara Bhagavathi (തോട്ടിന്‍കര ഭഗവതി)

തോട്ടിന്‍കര ഭഗവതി (തോട്ടുംകര ഭഗവതി): ഒരു രാമായണ മാസം മക്കള്‍ പതിനാലും മരിച്ച ഒരു തീയത്തി സ്ത്രീ വീട്ടിലിരുന്ന് രാമായണം വായിച്ചത് കേള്ക്കാ നിടയായ കോല മന്നന് (ചിറക്കല്‍ തമ്പുരാന്) ആ സ്ത്രീയുടെ ‘ധിക്കാരം’ സഹിക്കാനാവുന്നതിലപ്പുറമായി തോന്നി. കടുത്ത ശിക്ഷ നലകാന്‍ തന്നെ തമ്പുരാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. തലയില്‍ തീപ്പന്തം അടിച്ചു കയറ്റി അവളെ മലവെള്ളത്തില്‍ എടുത്തെറിഞ്ഞു....
+

Ucha Bali Theyyam (ഉച്ച ബലി തെയ്യം)

Phot Credit : Rahul Palora Kavu : Annur Valiya Veedu chuvatta Ara
+

Uchitta Theyyam (ഉച്ചിട്ട തെയ്യം) Fire Theyyam

Belong to Fire Theyyam category  മന്ത്ര മൂര്‍ത്തികളിലും  പഞ്ച മൂര്‍ത്തികളിലും പ്രമുഖയും അതിസുന്ദരിയുമായ ദേവി .. അഗ്നി ദേവന്‍റെ  ജ്യോതിസ്സില്‍ നിന്നും അടര്‍ന്നു വീണ കനല്‍ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടമായ താമരയില്‍ ചെന്ന് വീണു അതില്‍ നിന്നും ദിവ്യ ജ്യോതിസ്സോട് കൂടി സുന്ദരിയായ ദേവിയുണ്ടായി . ആ ദേവിയെ ബ്രഹ്മദേവന്‍  അവിടെ നിന്നും കാമദേവന്‍ വഴി  മഹാ ദേവന്...
+

Uchoolikadavath Bhagavathy Theyyam (ഉച്ചൂളിക്കടവത്ത് ഭഗവതി)

ആയിറ്റി ഭഗവതിയും ഉച്ചൂളികടവത്ത് ഭഗവതിയും: ആര്യനാട്ടില്‍ നിന്നും മലനാട്ടിലേക്ക് രണ്ടു കപ്പലുകളിലായി യാത്ര തിരിച്ച ദേവിമാരാണ്‌ ആയിറ്റി ഭഗവതിയും ഉച്ചൂളിക്കടവത്ത് ഭഗവതിയും.  ഉച്ചൂളിക്കടവത്ത് ഭഗവതിയുടെ കപ്പല്‍ അപകടത്തിലായപ്പോള്‍ ആയിറ്റി ഭഗവതി സ്വന്തം കപ്പലില്‍ കയറ്റി. ഇരുപേരും ചങ്ങാതികളായി മാറി. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ രണ്ടും പേരും ഒരേ ദേവിമാരാണെന്ന അഭിപ്രായവും ഉണ്ട്. ആയിറ്റി ഭഗവതിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ്...
+

Udayanganath Bhagavathy Theyyam (ഉദയങ്ങാനത്ത് ഭഗവതി തെയ്യം)

രയരമംഗലം കൊട്ടുമ്പുറം മൂവാണ്ട് തിറ ഉത്സവം തുടങ്ങി Posted on: 12 May 2013 പിലിക്കോട്: രയരമംഗലം ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തില്‍നിന്ന് വൈരജാതനീശ്വരന്റെ കോലധാരിക്ക് കൊടിയിലയില്‍ പകര്‍ന്ന ദീപവും കട്ത്തിലയും കൈമാറിയതോടെ കൊട്ടുമ്പുറം മൂവാണ്ട് തിറ ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമായി. 12ന് രാവിലെ നരമ്പില്‍ അരങ്ങിലെത്തും. വൈകിട്ട് വെള്ളാട്ടം, രാത്രി ഊര്‍പഴശ്ശി, വേട്ടയ്‌ക്കൊരുമകന്‍ തിറ പുറപ്പാട്. 13ന് രാവിലെ കോതോളി...
+

Ummachi theyyavum Yogyar Nambidi Theyyavum (ഉമ്മച്ചി തെയ്യവും യോഗ്യാര്‍ നമ്പിടി തെയ്യവും)

ഉമ്മച്ചി തെയ്യവും യോഗ്യാര്‍ നമ്പിടി തെയ്യവും കാസര്ഗോിഡ്‌ ജില്ലയില്‍ മടിക്കൈ കക്കാട്ട് കൂലോത്ത് മേടം ഒമ്പതിനാണ് ഉമ്മച്ചി തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്നത്‌. കൊലത്തിന്മേല്‍ കോലം ആയാണ് ഈ തെയ്യത്തെ കെട്ടിയാടുന്നത്‌. നീലേശ്വരം രാജാവംശത്തിന്റെ ഉത്ഭവ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കെട്ടിയാടുന്ന പടനായക വീരനായ യോഗ്യാര്‍ നമ്പടി തെയ്യം ആട്ടത്തിനൊടുവില്‍ ഉമ്മച്ചി തെയ്യമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. പൂക്കട്ടി മുടിയും ദേഹത്ത്...
+
Unnanga Bhagavathi (ഉണ്ണങ്ങ ഭഗവതി)

Unnanga Bhagavathi (ഉണ്ണങ്ങ ഭഗവതി)

ഉണ്ണങ്ങ: മണിയറ ചന്തുവിന്റെ നേര്പെങ്ങളാണ് ഉണ്ണങ്ങ. വയലില്‍ വിതപ്പണിക്കിറങ്ങുന്ന ചന്തു തന്റെ കിളിവാലന്‍ വെറ്റിലതോട്ടം ആളും ആടും കേറാതെ പരിപാലിക്കാന്‍ തന്റെ ഉപാസനാമൂര്ത്തിയായ കുറത്തിയമ്മയെയായിരുന്നു ഏല്പ്പിച്ചിരുന്നത്‌. ആങ്ങിളയില്ലാത്ത നേരത്ത് വയലില്‍ ഇറങ്ങിയ ഉണ്ണങ്ങ തളിര്‍ വെറ്റില നുള്ളി നന്നായി ഒന്ന് മുറുക്കി. മൂന്നേ മുക്കാല്‍ നാഴിക കൊണ്ട് അവള്‍ വയലില്‍ തന്നെ തെക്കു വടക്കായി വീണു...
+

Vadakkathy Bhagavathy Theyyam (വടക്കത്തി ഭഗവതി തെയ്യം)

അര്‍ദ്ധ പുരുഷ സങ്കല്‍പ്പത്തിലുള്ള ശിവ പുത്രിയായ ഈ ദേവി മരക്കല ദേവതയാണ്. ദുഷ്പ്രഭുക്കളായ അസുരന്‍മാരെ കൊന്നൊടുക്കാന്‍ പുറപ്പെട്ട തന്റെ ശിഷ്യന്‍ കൂടിയായ പരശുരാമനെ സഹായിക്കാന്‍ വേണ്ടി പരമേശ്വരന്‍ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ദേവതയെ എന്നാണു ഐതിഹ്യം. അസുരനെ വധിക്കാനായി പരശുരാമനോടൊപ്പം പടക്കെത്തിയ ഭഗവതിയായത് കൊണ്ടാണ് ‘പടക്കത്തി ഭഗവതി’ എന്ന പേര് വന്നത്. എന്നാല്‍ ദേവിയുടെ ശരിയായ നാമധേയം...
+